background image
Banner_2012

 

 

Aktiviteter


Sørum Økoforening arrangerer forskjellende aktiviteter:Reparasjonskafé


 Repair Cafe

 

De har sitt utspring i Nederland, men sprer seg raskt til nye land, i skrivende stund er det antagelig ca 600 totalt. De fleste holder nok til i faste lokaler i byer og reparerer /vedlikeholder mye forskjellig. Men vi fortsetter i første omgang med klær som nå, så håper vi dette medlemskapet skaper blest og flere bruker og at vi kan utvide etterhvert. I første omgang vil vi i hvertfall ha ett sykkelverksted en gang utpå våren 2015! Vi vil heretter bruke logoen til Repair Cafe og hete Repair Cafe Sørum på nettsidene deres, men ellers vil alt være som før. Les mer om dette spennende prosjektet her:

http://repaircafe.org/

 


Studiesirkel


Endringer våren 2015

 

Siden våren 2015 bruker vi boka RENERE LIV, skrevet av Tina Holt og Birgitte Magnussen, utgitt av Cappelen Damm`s forlag, som utgangspunkt for enmer miljøvennlig hverdag.


Renere Liv

 

Vi tokk for oss et og ett kapittel som omhandler :

Ren mat (1.gang)

Naturlig skjønnhet (2.gang)

Grønt hjem (klær,andre tekstiler,interiør,vaskemidler) 3. og 4. gang)

Renere livsstil i praksis (5.gang)

6. og siste gang før sommerferien satset vi på en utflukt.

 

Plan for 2016 kommer snart.

 

Sørum økoforening vil kjøpe inn noen eksemplarer av boka som man kan låne eller kjøpe, men de som ønsker å eie et eksemplar av boka må gjerne kjøpeseg den på forhåndInnkjøpsring


Da firmaet vi har handlet fra, Vallidus nå har stoppet salg tilprivate, opphører dessverre dette tilbudet inntil videre. Vi forsøker i første omgang å kompensere for dette ved å relansere vår Økoguide forSørum og omegn i ny og forbedret utgave snart.

.

 

Agenda


Reparasjonskafé:


Reparasjonskafeen startet opp igjen i går med hele 10 deltagere inkludert en interessert og ambisiøs Ås-student!

Her er planen for 1.halvår (med forbehold om endringer):

 

19. jan. kl. 19.00 hos Line Larsen

2. febr. kl. 12.00 hos Anne Maj Kvale

16. febr. kl.19.00 hos Erna Hofman

1. mars kl. 12.00 hos Sharifa Tattori

15. mars kl 19.00 Valstad cafe

5. april kl 12.00 hos Grete Vahsen

19. april kl. 19.00 Valstad cafe

3. mai kl. 12.00 hos Randi Fjørstad

24. mai kl 19.00 hos Santa Sanchez

7. juni kl 12.00 hos Ellen Fonneløp

21. juni kl 19.00 Valstad cafe

 

Det vil bli sendt ut invitasjon med adresser og eventuelle spesielle tema/aktiviteter før hver kafe, de legges dessuten ut på økoforeningens facebookside.


Studiesirkel:


Info kommer snart
 

Designed with Document made with KompoZer, Sørum Økoforening 2012