background image
Banner_2012

 


Om Sørum Økoforening


Sørum Økoforening ble stiftet januar 2005 under navnet Blaker Økosamfunn med målsetting om å arbeide for en mer miljøvennlig hverdag, et bærekraftig lokalsamfunn, sunn livsstil og sosialt fellesskap.


Styret 2015 består av

 

Leder

Line Larsen

Nesteleder

Roel Houtsma

Kasserer

Beate Wølner

Sekretær

Kristian Wølner

Styremedlem

Nomdo Westerdaal

IT/Nett/Info

Anja Schiel

Varamedlem

Grethe Vahsen

Varamedlem

Steinar Dalbakk

Varamedlem

Violeta Kaunietyte

 


Medlemsskap 


Medlemsskap koster kun 100 kr pr år (2015).

Du kan melde deg inn ved å: Sette inn 100 kr på kontonr. 1321 12 15628

Viktig: Husk å skrive navn og at det er kontingent 2015 i meldingsfeltet!


Har du spørsmal om medlemsskap eller annet tå gjerne kontakt med oss: e-post

 

 

 

Agenda


Styremøter 2016


kommer snart


Andre arrangement:
Designed with Document made with KompoZer, Sørum Økoforening 2012